Basilicafonds

Doneren voor behoud en onderhoud van de Sint Servaasbasiliek

De basiliek van Sint Servaas presenteert – samen met de Onze Lieve Vrouwebasiliek en het  Elisabeth Strouven Fonds –  het BASILICAFONDS MAASTRICHT. Dit fonds is specifiek bestemd voor de instandhouding van de beide beeldbepalende Maastrichtse monumenten.

Doe mee en help deze unieke monumenten in goede staat door te geven aan de komende generaties.

Uw gift wordt belegd en beheerd door het Elisabeth Strouven Fonds. De jaarlijkse opbrengsten komen ten goede aan het onderhoud van beide monumenten, waardoor uw bijdrage tot in lengte van jaren helpt bij de instandhouding van de monumenten. U kunt zelf kiezen welk kerkgebouw u wilt ondersteunen met uw bijdrage. Schenken kan als eenmalige gift, maar ook in de vorm van een legaat, een periodieke donatie of een schenking voor het leven.

Meer over het fonds

Het Basilicafonds is er ook voor de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht.

Over de Sint Servaas Basiliek

Rond het jaar 1000 werd een driebeukige kerk gebouwd boven het graf van Servatius uit de 6e eeuw. In de eeuwen erna is de kerk telkens volgens de heersende smaak uitgebouwd. De kerk is grotendeels in Romaanse stijl opgetrokken uit materialen uit de streek: zandsteen en mergel. Het was een pelgrimskerk, de omgangen rond het koor gaven toegang tot het graf van de heilige. De eeuwen erna ontstond het huidige grondplan in de vorm van een kruis met zijkapellen.

Aan de Vrijthofzijde kwam een halfronde apsis met flankerende torens. Eind 12e eeuw bouwde men het westwerk met de twee robuuste torens. Het 13e eeuwse Bergportaal, is waarschijnlijk het eerste gotische bouwwerk in Nederland. In de 15e eeuw werd de houten kloostergang rond de Pandhof vervangen door steen, in gotische stijl. Ook kwamen er grotere vensters en een stenen gewelf in de kerk. Aan de buitenkant werden daarom luchtbogen toegevoegd.

Eind 19e eeuw restaureerde de Roermondse architect Pierre Cuypers de kerk volgens zijn middeleeuws ideaalbeeld in neogotische stijl. Veel van zijn toevoegingen zijn bij de restauratie eind 20e eeuw weer verdwenen. Ook zijn toen de ingangen aan het Vrijthof in ere hersteld.

Lees meer [wikipedia]
“Voegwerk, dakbedekking, zinkwerk, hang- en sluitwerk, fundering, vochtbeheersing, leidingwerk, schilderwerk… ze vragen voortdurende aandacht.
Net als bij u thuis, maar dan in het groot. En met respect voor de historische elementen.”

Donaties

Beide kerken zijn Rijksmonumenten, dus de landelijke overheid springt bij. Maar niet bij alles, en alleen als ook lokaal mee wordt geïnvesteerd. Daarom is er nu het BASILICAFONDS MAASTRICHT

Het Basilicafonds Maastricht wordt beheerd door de stichting Elisabeth Strouven. Deze heeft de ANBI status*, hierdoor gelden er gunstige regels m.b.t. fiscale aftrekbaarheid van giften.

* ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling

Fiscale voordelen

Wilt u een eenmalige of periodieke schenking doen, dan kan dit eenvoudig en snel via ons donatieformulier. Elke donatie klein en groot is welkom. U helpt met uw gift de monumentale kerk in stand te houden en verantwoord door te geven aan volgende generaties.

Meer over donaties

Uw gift is voor het behoud van de Onze Lieve Vrouwebasiliek van grote waarde. Wilt u direct een  schenking doen, dan kan dit eenvoudig en snel. Met direct doneren stort u uw bijdrage op de gebruikelijke, beveiligde wijze via creditcard of online bankieren (iDeal etc.).

Direct doneren

Particulieren

Schenken kan op diverse manieren.
Bijvoorbeeld in de vorm van een
eenmalige gift, een periodieke donatie,
een legaat of een schenking voor het leven.

Lees meer

Bedrijven

Draag met uw onderneming bij aan de instandhouding van dit belangrijke culturele erfgoed. Uw bedrijf kan zich desgewenst verbinden aan deelprojecten bij restauratie en onderhoud.

Lees meer

Maatwerk

Bij grotere schenkingen of een nalatenschap zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt ook anoniem schenken of een bijdrage leveren door een legaat of erfstelling.

Lees meer

Praktisch

Alle praktische informatie over doneren aan het Basilicafonds voor de Sint Servaasbasiliek, bij elkaar.

Lees meer

Anoniem schenken

Misschien schenkt u liever anoniem. Dan kan dit natuurlijk ook. Dit kan op de gebruikelijke wijze via internetbankieren. Maar misschien heeft u liever eerst een gesprek.

Lees meer

Alge­mene voor­waar­den

Bekijk de algemene voorwaarden voor online doneren aan Basilicafonds.

Lees meer

Geef om dit beeld­bepalend erfgoed!

Investeer in beheer en onderhoud voor de volgende generaties.
Doneer nu

Nieuws

Meer nieuws

Uw gift wordt belegd en beheerd door het Elisabeth Strouven Fonds. Dit fonds verleent hulp en bijstand en draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van burgers en samenleving in Maastricht en omstreken. De jaarlijkse opbrengsten van het Sint Servaas Basilicafonds komen ten goede aan het onderhoud van het monument, waardoor uw bijdrage tot in lengte van jaren helpt bij de instandhouding.